vriendenvanfrankendaellogo

uitzicht

Welkom op de website van de Vereniging Vrienden van Frankendael.
De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990. Aanvankelijk lag de taak van het bestuur er vooral in om Frankendael als groen enclave te behouden, een periode die circa acht jaar heeft geduurd. In 1998 was gewaarborgd
dat Frankendael een ecologisch getint park zou worden. Vooral aan dit laatste genoemde element hechtten de leden veel waarde. Het succes van Frankendael heeft ook een keerzijde. Onder andere komt het ecologische aspect van het park, juist het element wat bij de leden gevoelig ligt, steeds verder onder druk te staan door de in feite te grote bezoekersaantallen voor dit kwetsbare park. Voelt u zich betrokken bij park Frankendael?

Lid worden?
Stuur uw naam en postadres naar: Vereniging Vrienden van Frankendael, t.a.v. J.L. Rijken, Middelhoffstraat 17-1,
1097 NJ Amsterdam en/of uw e-mailadres naar vriendenvanfrankendael@gmail.com, en maak de contributie over op IBAN nummer NL 96 INGB 0006 0935 78, t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael, Amsterdam.

Contributie: € 8,50 of meer. Twee leden op één adres: € 14,00 of meer.

Door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen N
ut Beogende Instelling